Súbory cookies

Toto vyhlásenie môžeme z času na čas aktualizovať aj bez upozornenia. Preto Vás žiadame, aby ste sa pravidelne oboznamovali s jeho znením na tomto linku. Táto verzia vyhlásenia bola vydaná dňa 06.03.2020.

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít. Pomocou cookies nezhromažďujeme osobné údaje, ani ich neposkytujeme tretím stranám. Prezeraním našej webstránky každý používateľ súhlasí s používaním a ukladaním cookies do jeho prehliadača a je o cookies poučený.

Súbory cookies používame na analýzu návštevnosti webstránok prostredníctvom Google Analytics, Google AdSense, Facebook a interných systémov spoločnosti Google. Tieto nástroje nám pomáhajú pochopiť, ako naši návštevníci webstránku používajú. Súbory cookie je možné použiť na štatistické údaje o používaní webových stránok bez osobnej identifikácie jednotlivých návštevníkov.

Ak pri zaznamenávaní dokážeme identifikovať osobu návštevníka web prostredia, bude sa jednať o spracúvanie osobných údajov. Pre takéto spracúvanie musíme disponovať právnym základom. Jedným právnym základom môže byť súhlas vás ako dotknutej osoby a druhým najmä pri sledovaní aktivít a ich vyhodnocovaní sa bude jednať o oprávnený záujem prevádzkovateľa teda nás ponúknuť Vám, čo najlepšie nastavenie služieb alebo podpory pri Vašich aktivitách v zmluvnom vzťahu s našou spoločnosťou vrátane priamej reklamy.

AKÉ POUŽÍVAME SÚBORY COOKIE?

Súbory cookie používané na našich stránkach je možné z hľadiska ich trvanlivosti rozdeliť na dva základné typy. Krátkodobé tzv. „session cookie“ ktoré sú iba dočasné a zostávajú uložené vo Vašom prehliadači iba do tej doby, pokiaľ prehliadač zavriete, a dlhodobé tzv. „persistent cookie“, ktoré zostávajú uložené vo Vašom zariadení oveľa dlhšie alebo pokiaľ ich ručne neodstránite (doba ponechania súborov cookie vo Vašom zariadení závisí od nastavenia samotnej cookie a nastavenia Vášho prehliadača).

Vo všeobecnosti možno rozdeliť cookies do 4 katetgórií podľa funkcie:

  • Nevyhnutne nutné
  • Prevádzkové
  • Funkčné
  • Reklamné

Nevyhnutne nutné cookies Vám umožňujú pohyb na webových stránkach. Tieto cookies o vás nezhromažďujú žiadne informácie, ktoré by sa dali použiť pri marketingu, ani si nepamätajú, kde ste sa na internete pohybovali. S ich pomocou

Ich zakázaním nemôžeme zaručiť plnú funkčnosť našej stránky.

Prevádzkové cookies – zhromažďujú informácie o tom, ako naše webové stránky používate, napr. ktoré stránky navštevujete, a či ste narazili na nejaké chyby, napríklad vo formulároch. Tieto cookies nezhromažďujú žiadne informácie, podľa ktorých by bolo možné zistiť vašu totožnosť – všetky zhromaždené údaje sú anonymné a slúžia nám iba k tomu, aby sme mohli prevádzku našich webových stránok optimalizovať a vedeli, čo našich používateľov zaujíma a týmto spôsobom zistiť, ako bola naša reklama efektívna.

S ich pomocou

  • Získavame štatistické údaje o tom, ako sa naše webové stránky používajú
  • Zisťujeme efektivitu našej reklamy (Pozor! Tieto informácie NEPOUŽÍVÁME k tomu, aby sme Vám posielali našu reklamu v prípade, že navštívite iné stránky)
  • Môžeme zachytiť prípadné chyby a ich odstránením stránky skvalitňovať

Ich zakázaním nemôžeme zaručiť plnú funkčnosť našej stránky.

AKÉ ÚDAJE O VÁS MÔŽEME VYHODNOCOVAŤ

  • Informácie o Vašej návšteve nášho web sídla (stránky www)
  • Informácie o IP adrese pripojenia, odtlačok prehliadača
  • Informácie o Vašej aktivite

AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE A PROFILOVANIE

V našom prostredí nedochádza k spájaniu vyššie uvedených aktivít s Vašou osobou a teda automatizované spracúvanie nemá dopady na Vaše práva a slobody. Rovnako pri spracúvaní Vašich údajov nedochádza k profilovaniu.

AKO SKONTROLOVAŤ NASTAVENIE COOKIES

Súbory cookies môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia. Podrobnosti nájdete na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie.

Cookies sú užitočné, pokiaľ ich majitelia stránok nezneužijú na nepovolený zber údajov. Ak cookies nedôverujete, môžete ich pravidelne z Vášho disku vymazávať. V niektorých prípadoch môže dôjsť k nekorektnému zápisu informácii cookies a teda k problému s prihlásením sa napr. do našich Internetových aplikácii.

Pre zmazanie cookies postupujte podľa pokynov a návodov Vášho internetového prehliadača. Pozrite sa do nápovedy ku svojmu prehliadači a postupujte podľa v nej uvedených pokynov.

AKO DLHO BUDEME UCHOVÁVAŤ ÚDAJE Z PREHLIADANIA

Údaje z prehliadania uchované podľa nastavenia cookies nie sú uchovávané v našich systémoch.

ODVOLANIE SÚHLASU

V prípade ak spracúvame Vaše údaje na základe Vášho súhlasu je možné tento súhlas kedykoľvek odvolať kliknutím na tlačítko na konci tejto stránky. 

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Ak by ste sa chceli skontaktovať alebo mali pripomienky v súvislosti so spracovávaním vašich osobných údajov, pošlite prosím e-mail na gdpr@foto4you.sk.

AKO KONTROLOVAŤ SÚBORY COOKIE

Súbory cookie môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú vôbec fungovať.